Dlaczego firma windykacyjna jest czasami niezbędna

Firma windykacyjna WOLF powstała jako samodzielny podmiot zajmujący się stricte windykacją należności. Działamy na rynku od 2006r. i okres ten obejmuje dynamiczny rozwój firmy i zdobywanie kolejnych klientów.

W trakcie swojej działalności firma windykacyjna WOLF powiększyła zakres oferowanych usług o dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Obecnie specjalizujemy się w windykacji należności oraz dochodzeniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych i na tym polu osiągamy duże sukcesy. Firma windykacyjna WOLF zajmuje się tylko takimi sprawami które rokują szansę na pozytywne zakończenie.

Jeśli jakaś sprawa nie rokuje takich szans, nasza firma od razu na początku informuje państwa o tym i nie robi złudnych nadziei że coś uda się odzyskać.

Windykacji należności…

Taka sama zasada obowiązuje zarówno przy windykacji należności jak i dochodzeniu odszkodowań. Nasza firma stara się w sposób jak najbardziej profesjonalny podchodzić do powierzanych nam zleceń i załatwić sprawę w taki sposób, aby jej finalne zakończenie było jak najkorzystniejsze dla naszego klienta. Firma windykacyjna WOLF bezpłatnie wstępnie analizuje sprawę i w razie pozytywnej akceptacji przesyłamy zlecenie windykacji do podpisu.

Akceptujemy przesyłanie dokumentacji za pomocą maila lub faksu.

Nie wymagamy przesyłania dokumentów pocztą, chyba że tak jest wygodniej naszemu klientowi.

Do zlecenia sprawy naszej firmie wystarcza przesłanie skanu zlecenia na maila lub faks, bezpośrednio po jego otrzymaniu firma windykacyjna WOLF podejmuje pierwsze działania i w ciągu tygodnia jest w stanie przekazać naszemu klientowi pierwsze informacje o osiągniętych efektach.

Windykacja dla małych i dużych …

Firma windykacyjna WOLF oferuje windykację zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych jak i małych. Istotna różnica polega tu na sposobie przekazywania dokumentów niezbędnych do wszczęcie procesu windykacji.

W przypadku gdy jest to duża ilość faktur dla uproszczenia procedur i zmniejszenia formalizmu prosimy jedynie o przesłanie na maila bądź faks tzw. wykazu nierozliczonych, a więc dokumentu zawierającego dane dłużnika, wykaz faktur jakie są nieuregulowane, daty wystawienia tych faktur, daty płatności oraz kwoty pierwotne tych faktur oraz jakie pozostały do zapłaty.

Nasza firma wymaga jedynie aby dokument taki był podpisany przez osobę upoważnioną do wystawiania tego rodzaju dokumentów.

Polecane wpisy